Hulp bij geldproblemen

Veel Amsterdammers hebben geldproblemen.. Door het verlies van hun baan, een echtscheiding of ziekte kunnen ze hun rekeningen niet meer betalen.

Amira had grote financiële problemen en durfde haar brievenbus niet meer open te maken. Maar ze kreeg hulp. Je kan bij de gemeente aankloppen. In de stad zijn verschillende financiële spreekuren waar ze je gratis kunnen helpen. Met het op orde brengen van je administratie, met het regelen van een betalingsregeling of met schuldsanering. Amira is nu uit de zorgen.  amsterdam.nl/geldproblemen